REGNSKABSASSITANCE

For enkeltmandsvirksomheder og selskaber, som ikke er pålagt revisionspligt, bistår Experto med regnskabsudarbejdelsen. 

Experto har flere års erfaring med udarbejdelse af regnskaber for både selskaber og personlige virksomheder, så årsafslutningen er i sikre hænder, når du lader Experto stå for den. Assistancen med udarbejdelsen af regnskabet medvirker til opfyldelse af krav fra myndighederne.


Regnskabserklæringer:

Experto afgiver ikke erklæringer på årsrapporter til erhvervsstyrelsen om revision, review eller assistance med regnskabsmæssig opstilling.


Fravalg af revision:

Små virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret


Har din virksomhed brug for en revisionspåtegning? 

Skal jeres årsregnskab forbi en revisor til godkendelse eller gennemgang, så samarbejder Experto med flere statsautoriseret revisorer, så der er sikkerhed for en effektiv proces. 


Oprettelse af selskaber:

Der oprettes ikke selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer. Der ydes heller ikke erhvervsmæssig bistand til udarbejdelse af dokumenter, kontakt til myndigheder eller lignende i forbindelse med oprettelse af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer.Experto yder assistance indenfor følgende områder: 


Opstilling af årsrapporter

Opstilling af specifikationer til årsrapporterne

Samarbejde med statsautoriseret revisorer

Opgørelsen af skattepligtig indkomst

Udfyldning og indberetning af selvangivelse

Udfyldning og indberetning af udbytteangivelse

Afholdelse af regnskabsmøde

TAG KONTAKT

så vi kan drøfte om hvordan Experto

 kan hjælpe din virksomhed med regnskabsårsafslutningen