UDLEJNINGSEJENDOMME


PERSONLIGE UDLEJNINGSEJENDOMME:


Experto har erfaring i at udarbejde regnskab for små udlejningsejendomme til brug for den udvidet selvangivelse.


Experto tilbyder en samlet pakke for personlige udlejningsejendomme.

Pakken indeholder følgende:

Bogføring en gang om året efter Bogføringslovens krav

Opstilling af regnskab med resultatopgørelse og balance

Opstilling af skatteregnskab med skattemæssige specifikationer til brug for VSO

Vurdering af hvilken skatteordning (VSO/PSL), som bedst kan svare sig i dit tilfælde

Indberetning til SKAT


Samlet pris 3.500 kr. inkl. moms - beløbet er fradragsberettiget.

TAG KONTAKT